Bánh xe D250mm di chuyển cầu trục

Liên hệ

Mã sản phẩm: Wheel Crane 250.
Đường kính mặt lăn: 250mm.
Vật liệu: S45C.
Module bánh răng: m=5.
Số răng: Z=57

0962 192 556