Bánh xe D200mm di chuyển cầu trục

Liên hệ

Mã  sản phẩm: Wheel crane 200

Đường kính mặt lăn: 200mm.
Vật liệu: S45C.
Module bánh răng: m=5.
Số răng: Z=57

0962 192 556